noborder9 vs thrashfest8

antropong#5
noborder9 vs thrashfest8
vineri - 4 oct - ora 21.30
awwo (timisoara)

sambata - 5 oct - ora 21.00

atelier diy
pestalozzi20